Pages

TERIMA KASIH KERANA MELAWAT BLOG INI

Tuesday, November 17, 2015

Kalau Sudah Namanya Penipu

Diriwayatkan bahawa seorang penipu hadith bernama Ma'mun bin Ahmad telah menyampaikan sebuah hadith dengan mendakwa dia telah mendengar hadith tersebut daripada seorang tabien yang bernama Hisyam bin Ammar (perawi hadith yang siqah di Syam).
Lalu Imam Ibn Hibban rahimahullah pun menguji Ma'mun bin Ahmad ini dengan bertanya kepadanya, bilakah engkau memasuki Syam? Dia pun menjawab pada tahun 250 hijrah.
Maka dibalas oleh Ibn Hibban dengan mengatakan ;
فإن هشام بن عمار الذي تروي عنه مات في سنة خمس وأربعين ومائتين
Hisyam bin Ammar yang kamu dakwa meriwayatkan hadith daripadanya itu sudah meninggal dunia pada tahun 245 hijrah (5 tahun sebelum kamu memasuki Syam bagi mendedahkan pendustaannya).
Lalu dia pun kemudian cepat-cepat menutupi penipuannya dengan mengatakan ini ialah Hisyam bin Ammar yang lain.
[Al-Majruhin min al-Muhadithin, Ibn Hibban]
# Kalau dahulu pun orang sudah berani menipu dalam agama, maka berhati-hatilah kita pada masa kini.
Zaman yang penuh kepalsuan dan penyelewengan. Ambil agama daripada sumber yang dipercayai agar selamat dunia akhirat!

Ditulis oleh Ustaz Emran Ahmad

No comments:

Post a Comment

Popular Posts